Om Måleriteamet Ekerö AB

Måleriteamet Ekerö är ett företag med 5 st anställda och vi jobbar runtom i Stockholm, även utanför.

Måleriarbeten vi utför

 • Utvändigt måleri
 • Invändigt måleri
 • Ommålning invändigt
 • Tapetsering
 • Nyproduktion
 • Ombyggnationer, renoveringar dvs ROT-Jobb
 • Hyresgäst- och Kontorsanpassningar
 • Fasadmålning och tvättning
 • Service-jobb
 • Fönsterrenoveringar
 • Trapphusmålning